Skelná termoizolační šňůra

VLASTNOSTI

- výrobky E-glass se skládají z vláken o síle 6 - 9 mikronů,
které podstupují tvarovým a objemovým úpravám, následně pak
technologickým procesům v průběhu jejich konstrukce
- jsou to bezazbestové výrobky
- vlákna E- glass se používají ve výrobcích pro průmyslové
aplikace, kde je požadována vysoká teplotní a mechanická
odolnost s teplotami do 550 °C
- vlákna jsou anorganická, sterilní a nehořlavá, odolávají
olejům, ředidlům a dalším chemickým činidlům, nepodléhají
napadení houbami či bakteriemi, mají rovněž dobrou odolnost
proti abrazi a vibracím, dobrou elasticitu a stlačitelnost.

CHARAKTERISTIKY VLÁKNA

- základní barva: bílá
- průměr vlákna: 6 - 9 μm
- max. pracovní teplota: 550 °C
- pevnost v tahu: 3400 MPa
- původ: syntetické minerální vlákno
- tepelná vodivost: 1,0 W/mx°K
- nehořlavé
- elektrická pevnost: 60 - 100 Kv/mm
- dobrá akustická a elektrická izolace
- měrná hmotnost: 0,6 - 1,2 g/cm3
- nízká tepelná vodivost
- výborná pružnost
- výborná mechanická odolnost

Novinky