Automatické maznice pružinové

Pružinové tukové maznice jsou určeny k dávkování tuků (max. do třídy NLGI 2) do jednoho mazaného místa. Jsou vhodné pro mazaná místa s nižší spotřebou maziva a malým odporem (protitlakem). Velmi často se používají pro mazání hůře dostupných mazaných míst.
Tuk je do mazaného místa vtlačován pod mírným tlakem, který je vyvinut pružinou umístěnou nad stěrací deskou uvnitř zásobníku maznice. Maznice může být umístěna v jakékoli poloze.
Ideální je, pokud může být maznice napojena přímo na závit mazaného místa, v krajním případě může být mezi výstupem z maznice a mazaným místem krátký rozvod (doporučuje se však max. délka cca 0,5 m).
Oba uvedené typy maznic je možné opětovně plnit přes kulovou mazací hlavici typu H1.
Výhodou pružinových maznic jsou jejich nízké provozní náklady, nevýhodou je nejisté dodávané množství.