Modulární progresivní rozdělovače

Progresivní rozdělovače jsou komponenty využívané u progresivních centrálních mazacích systémů. Rozdělují mazivo přiváděné z jednoho zdroje na více menších dávek (proudů) bez závislosti na protitlacích.

Modulární:

Rozdělovač se sestavuje, dle potřeby, z jednotlivých modulů. Tyto rozdělovače se používají pro aplikace u nichž je třeba v krátkém čase rozdělit velké objemy maziva.
Podrobnosti o těchto produktech naleznete v přiložených katalogových listech.