Deskové výměníky pájené

Deskové výměníky tepla HCBP se používají standardně pro chlazení kapalin nebo plynů.
Standardně jsou pájené mědí. K dispozici jsou různé rozměrové řady, různé možnosti připojení, případně také provedení s dvojitou stěnou

Dostupné typy tepelného výměníku a tlakové řady jsou uvedeny v příslušných datových listech, příp. k tomu použijte také náš formulář.