Rotační podavače

Rotační podavače jsou určené k vyprazdňování výsypek filtračních zařízení během provozu.

 
Rotační podavač přepravuje materiál z horní části směrem dolů otáčením rotoru podavače. Rotor je vybaven pružným zakončením lopatek, což zajišťuje požadovanou těsnost ústrojí při provozu filtračního zařízení. Rotor je uložen na hřídeli pomocí ložisek, které se nacházejí mimo prostor dopravovaného materiálu. Otáčky rotoru zajišťuje motor s převodovkou, uloženou na podstavci rotačního podavače.
Rotační podavač je konstruován pro dopravu sypkého či vláknitého prachu o maximální velikosti do 50 mm. Nejčastěji je využíván u filtračních zařízení a cyklónových odlučovačů s požadavkem na průběžný odvod odprašků z výsypky filtrační jednotky.

Konstrukce rotačního podavače zabezpečuje utěsnění výsypného otvoru během svého provozu a zamezuje tak přisávání vzduchu do filtru či vyfukování nečistot do venkovního prostoru filtru.
Standartní pracovní teplota -30 °C/+80 °C.
 

Materiálové provedení

  • ocel S235
  • nerezová ocel