Sběrné nádoby

Sběrné nádoby a kontejnery se používají zejména u lokálních filtračních jednotek při svařování či broušení, kdy při těchto aplikacích nevzniká velké množství prachu.

 
Standartní objem sběrné nádoby je 60 litrů.
V případě potřeby záchytu většího objemu prachu je filtrační zařízení vybaveno kontejnerem o velikosti 450 litrů. Nespornou výhodou kontejneru je možnost manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku.
Sběrné nádoby a kontejnery jsou součástí filtrační jednotky, kterou tlakově uzavírají. Bez uzamčené nádoby / kontejneru nelze filtrační jednotku provozovat.