Tepelná čerpadla země - voda, 111 - 1 000 kW

Tepelná čerpadla EcoTouch ve výkonovém spektru do 1MW jsou  vhodná pro nasazení v objektech s velkou tepelnou ztrátou a pro půmyslové aplikace vytápění a chlazení.
Součástí tepelných čerpadel je regulátor s dotykovým displejem 4,3“ – 10“ s vyspělou diagnostikou vnitřního chodu chladivového okruhu. Displej tepelného čerpadla zobrazuje okamžitý topný faktor i vyhodnocení efektivnosti chodu tepelného čerpadla v minulém období v ročních i měsíčních přehledech.
Samozřejmostí je web-interface pro připojení vzdáleného přístupu k parametrům jednotky a SG ready kontakty.
V tomto výkonovém spektru nabízíme 3 řady tepelných čerpadel:
  • ET 5240 T s výkonem 111 - 299 kW
  • Goliath IL 6500 D resp. Goliath DS 6500 D s výkonem 345 - 462 kW (DS - rámová konstrukce, IL - opláštěná konstrukce)
  • Goliath IL 6900 s výkonem 690 - 1000 kW.

Tepelná čerpadla řady ET 5240 T

jsou tepelná čerpadla s dvojicí kompresorů scroll a pracují s chladivem R410A.
Výstupní výkon tedy je regulovatelný ve dvou výkonových stupních 50% a 100%. Maximální výstupní teplota je 64°C
Tato řada obsahuje 4 výkonové typy v rozsahu 111 - 299 kW. 
Celkem je možno zapojit až 8 tepelných čerpadel do kaskády, kdy jedno tepelné čerpadlo - master je nadřazené ostatním - slave, vyhodnocuje teplotní čidla, povely chodu atd. a řídí ostatní jednotky

Tepelná čerpadla DS 6500 D a IL 6500 D

jsou výkonově totožná tepelná čerpadla. Liší se provedením konstrukce, kdy typ IL je opláštěný s nižší hladinou hluku oproti typu DS, kde je kostrukce rámová, bez dodatečné protihlukové izolace. Tepelná čerpadla jsou vystrojena dvojicí kompresorů scroll a pracují s chladivem R410A. Výstupní výkon tedy je regulovatelný ve dvou výkonových stupních 50% a 100%. Maximální výstupní teplota je 64°C. 
Tento typ tepelného čerpadla dosahuje výkonu 345 kW - 462 kW v závislosti na primární straně (země-voda / voda-voda)

Tepelné čerpadlo IL 6900 D

je výkonově jedno z nejsilnějších tepelných čerpadel na trhu. Konstrukce je buď rámová s opláštěním nebo bez opláštění, podle požadavku na hladinu provozního hluku. Tepelná čerpadla jsou vystrojena čtveřicí kompresorů scroll ve dvou nezávislých chladivových okruzích a výstupní výkon je regulovatelný ve čtyřech výkonových stupních 25%, 50%, 75% a 100%. Maximální výstupní teplota je 64°C. 
Tento typ tepelného čerpadla dosahuje výkonu 690 kW - 924 kW v závislosti na primární straně (země-voda / voda-voda)