Tepelná čerpadla nad 20 kW

Tepelná čerpadla Waterkotte nad 20 kW se využívají pro vytápění a chlazení větších objektů. G-TERM nabízí tepelná čerpadla Waterkotte s výkonem až 1000 kW, která lze kombinovat pro dosažení topného výkonu v řádech jednotek MW.

Průmyslová tepelná čerpadla

Velká tepelná čerpadla mohou jako primární zdroj energie (tepla či chladu) využívat vodu ze studny, potoka či vodovodu/kanalizace, pak jde o typ tepelné čerpadlo voda-voda. U velkých tepelných čerpadel typu země-voda slouží jako primární zdroj tepla hloubkové "suché" vrty nebo zemní kolektory. V průmyslových aplikacích slouží jako zdroj primární energie jakákoliv technologická voda, kterou je třeba chladit. Například voda v chladicích okruzích.