Kompaktní míchadla

Oblast použití:
  • homogenizace kalu 
  • nádrže na dešťovou vodu
  • suspenze sedimentů nebo plovoucí povlak v jímce čerpadla
  • míchání viskózních médií a chemikálií
  • chov ryb
  • generátor proudu
  • chladicí nádrž