Laterální kovové kompenzátory

Laterální dilatační kompenzátory slouží k tlumení bočních pohybů.

Můžete se pohybovat různými směry, ve všech úrovních současně.

Laterální dilatační kompenzátor je obvykle opatřen vnějšími tyčemi, které umožňují, aby jednotka absorbovala pohyby ve všech bočních směrech, ale zároveň může absorbovat i axiální tlakové síly.

Jako spojovací konce mohou být použity přivařovací konce, příruby a/nebo jejich kombinace.