Kompenzátory a kovové hadice

Kompenzátory jsou armatury, které zabraňují poškození potrubí hrozícímu při změnách teplot, vibracích, posuvech půdy apod.
Jsou využitelné v jakémkoliv průmyslovém odvětví i ve stavebnictví a lze je použít pro veškerá média (kapaliny, plyny, pevné látky).

Kompenzátory dokáží absorbovat různé typy pohybu (případně jejich kombinace):
• axiální - ve směru osy potrubí
• laterální - ve směru kolmém k ose potrubí
• angulární - úhlové odchylky od osy potrubí

Nabízíme neomezený výběr světlostí, různé možnosti materiálového provedení a široké spektrum připojovacích koncovek (příruby, nátrubky, závity, atd.) vč. nestandardních provedení.
V závislosti na druhu média a jeho parametrech (tlak, teplota, atd.) se kompenzátory vyrábějí z následujících materiálů:
• nerezový vlnovec
• pryžový měch
• měch z technických tkanin