Protizášlehové armatury a ventily

Protizášlehové armatury obecně

Protizášlehové pojistky


Protiexplozivní pojistky, neprůbojné pojistky či také plamenojistky jsou armatury, která se montují do pláště nebo potrubí a jsou navrženy tak, aby umožňovaly průtok, ale zabraňovaly přenosu plamene. Běžně se používají k ochraně nádrží a instalací před možnými riziky souvisejícími s přepravou nebo skladováním hořlavých látek kapalin a plynů.V závislosti na aplikaci může být protizášlehová pojistka instalována jako samostatná jednotka nebo jako součást a systému. Protiexplozivní pojistky nemají žádné pohyblivé části a skládají se z pouzdra a vnitřní vestavby. Pojistky navržené a vyrobené společností KITO se skládají z vrstev vinutého nerezového pásu a vlnitého nerezového pásu. Jejich princip závisí na přestupu tepla z plamene, který se snaží projít skrz úzké kovové mezery. Protipožární pojistky a ventily KITO® s integrovanými protiexplozivními pojistkami jsou v souladu se směrnicí 2014/34/EU Evropské unie a nesou označení CE k označení jejich shody.Příklad použití zařízení KITO: