Ochrana proti výbuchu prachu

 

Přizpůsobená, plně integrovaná bezpečnostní řešení

Analýza a hodnocení rizik pro nebezpečí požáru / výbuchu

Preventivní / ochranná opatření

Systémy pro detekci jisker / tlaku / CO

systémy ochrany proti výbuchu

Technická podpora

K výbuchu může dojít všude tam, kde se vyrábí, zpracovává, balí a skladuje hořlavý prach a nelze se vyhnout zdrojům vznícení. Koncepce ochrany proti požáru a výbuchu ATEX spojuje praktické podmínky průmyslového závodu zaměřeného na výrobu s nezbytnými bezpečnostními opatřeními.

Tak vám zaručíme bezproblémový provoz a dostupnost vašich systémů – za všech okolností!