EasyVent

Pro ochranu vnitřních zařízení zaručuje EasyQuench AQ bezplamenné odvětrávání a ochranu proti prachu.

Neuniká spálený ani nespálený prach. I vysoká teplota je snížena na minimum. Během normálního

ventilace výbuchu je volně odvětrán, což umožňuje plamenům a prachu uniknout z procesního potrubí / zásobníku.

Pokud se jedná o vnitřní instalaci je obvykle použito potrubí pro přenos exploze ven z budovy.

Náklady a možnosti realizace výbuchového odvětríní a možnost instalace potubí mohou být omezené.

EasyQuench AQ je bezplamenný zařízení schválené pro výbuch - ATEX

(číslo certifikátu ES: INERIS 15ATEX0039X).

S velkým efektem se používá v interiéru i exteriéru. Je to nejlepší a

nejjednodušší řešení namísto těžkopádných a drahých řešení s potrubními instalacemi do venkovního prostředí.