FloatValve

V normálním provozu proudí médium ventilem s malou turbulencí a tím šetří energii. Upravené vnitřní tělo uzávěru je ve střední poloze drženo unikátním a patentovaným systémem kuličkových pružin. Tento systém zajišťuje bezpečný provoz i při vyšších rychlostech proudění a také instalaci před nebo za ohyby potrubí!

V případě výbuchu se ventil automaticky uzavře vlivem kinetické energie tlakové vlny, která předchází čelo plamene. Uzavírací těleso disk je axiálně vložen do těla ventilu a je zajištěn nevýbušným uzamykacím zařízením. Uzavřený stav ventilu lze zobrazit pomocí vysílačů elektrického signálu.

Vlastnosti:

Umožňuje provoz v prašním prostředí,
vysoká teplotní odolnost,
nemá opotřebitelné díly,
působící automaticky,
odolný proti ucpání,
nastavitelný uvolňovací tlak,
krátká instalační délka!