Rychlouzavírací klapka

Rychlospínací šoupátko je součástí systému aktivní izolace exploze. V případě exploze je aktivováno elektromagnetickými ventily. Vzduch proudí ze zásobníku stlačeného vzduchu do hnacího válce a během milisekund uzavře šoupátko. Šíření plamene i tlakové vlny je účinně zastaveno. Po aktivaci lze klapku bez problémů opět aktivovat.

Žádné ztráty průtoku díky volné jmenovité šířce

Po oddělení plamene nedojde k poškození šoupátka

Vhodné i pro vysoké tlaky

Účinné pro výbuchy z obou směrů

Lze použít i pro vysoké zatížení prachem