Potrubní spojky

Potrubní spojky STRAUB

Pro rychlé a bezpečné spojení potrubí všech materiálů

Náhrada přírubového a svařovaného spojení potrubí

Maximální koroziodolnost - předejdete korodujícím svarům na potrubí

Výhody : 
 • Nezávislost na systému  
  Použitelné pro všechny trubní materiály
 • Flexibilní trubní spojení  
  Kompenzují odchylky (axiální pohyb, úhlové vychýlení, nesouosé potrubí)
 • Jednoduchá manipulace 
  Nízká hmotnost, úspora místa, bez přípravy potrubí a speciálního nářadí
 • Bez rizika požáru
  Možnost použití ve výbušném prostředí nebo ve stísněných podmínkách bez speciálního příslušenství nebo povolení
 • Odmontovatelné a znovu použitelné
  Minimální doba odstávky, garance několikanásobného použití
 • Tlumicí vlastnosti
  Hluk, vibrace, pohyby
 • Ekonomické
  Díky rychlé instalaci zjednodušují práci a snižují náklady
Aplikace:
 • průmysl - bezpečné - pro plyny, oleje, PHM, chemikálie - bez požárního rizika
 • voda/plyn - užitečné - na vysoké tlaky, jakékoliv trubní materiály
 • budovy - efektivní - rychlé opravy, úspora času i místa
 • inženýrské sítě - kvalitní - možnost vyosení, axiální dilatace