Odlučovače kyselých par

Chemisorbenty jsou suché granule, které na základě oxidace filtrují a neutralizují škodlivé plyny.

- vysoká účinnost filtru více než 99%
- výborná filtrační kapacita
- nákladově efektivní
- snadná instalace
- nízké náklady na servis a údržbu

Vlastnosti:
- Třída UL 2 klasifikována jako obtížně zápalná
- nehořlavé
- netoxické

Filtrační efekt je založen na absorpci, adsorpci a chemické reakci. Plyny přicházejí do kontaktu s filtračním médiem a oxidací se neutralizují na minerální zbytky. Desorpce již není možná. Pravidelné analýzy média umožňují přesnou předpověď změn pro zajištění bezproblémových služeb a dostupnosti.

 

Nebezpečné výpary

Chemický název vzorec Č. CAS pH Atex granule
Aceton (2-propanon) C3H60 67-64-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Acetonitril C2H3N 75-05-8 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Roztok akrylamidu ve vodě C3H5NO 79-06-1 NEUTRÁLNÍ NE PURO 8 + PURO 5
Kyselina akrylová (kyselina propenová) C3H402 79-10-7 KYSELÝ ANO PURO3
Adblue® (značka) roztok močoviny ve vodě (31,8 - 33,2 %) podle ISO 22241 1336-21-6 ZÁSADITÁ ANO PURO4
Aldehydy (alkanaly) CnH2nO 75-07-0 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Alkanthioly (merkaptany) (thiolalkoholy) R-SH Nelze použít NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Alkyl(C12-14)glycidylether C48H96O6 68609-97-2 NEUTRÁLNÍ NE PURO5
Chlorid hlinitý AlCl3 7446-70-0 KYSELÝ NE PURO1
alkohol C2H60 64-17-5 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Kyselina mravenčí (kyselina methanová) CH202 64-18-6 KYSELÝ ANO PURO3
Roztok kyseliny amidosulfonové ve vodě H3NSO3 5329-14-6 KYSELÝ NE PURO3
Roztok amoniaku ve vodě NH3/NH4OH 1336-21-6 ZÁSADITÁ ANO PURO4
Antifrogen® L-WG60/40 (obchodní název) nemrznoucí směs (nutný test v závislosti na koncentraci) Nelze použít 57-55-6 + koroze NEUTRÁLNÍ ANO PURO10
ochranné inhibitory
Arsin plynný AsH3 7784-42-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
benzen C6H6 71-43-2 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Roztok kyseliny benzensulfonové ve vodě C6H6O3S 98-11-3 KYSELÝ ANO PURO3
Urychlovač 111 (směs, obchodní název) pro zinkové fosfátování NaN02+ 7632-00-0+ NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Kyselina kyanovodíková HCN 74-90-8 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Kyselina boritá H3BO3 10043-35-3 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) NHO3+ 7697-37-2+ KYSELÝ NE PURO5
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) H2(ZrF6)+ 12021-95-3+ KYSELÝ NE PURO5
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) H3PO4+ 7664-38-2+ KYSELÝ NE PURO5
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) HF+ 7664-39-3+ KYSELÝ NE PURO5
Bonderite M-NT 404 Repl (směs, obchodní název) NH4HF2 1341-49-7 KYSELÝ NE PURO5
Bromovodík plynný (vyžaduje uzavřený systém) HBr 10035-10-6 NEUTRÁLNÍ ANO PURO1
Roztok kyseliny bromovodíkové v kyselině octové HBr + C2H4O2 10035-10-6 + 64-19-7 KYSELÝ ANO PURO1 + PURO3
Butanon (methyl ethyl keton) C4H80 78-93-3 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Butylacetát (n-buthyester kyseliny octové) C6H12O2 123-86-4 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Roztok chloridu vápenatého ve vodě (< / = 34 %) CaCl2 10043-52-4 NEUTRÁLNÍ NE PURO5
Hydroxid vápenatý (vápenné mléko) H2CaO2 1305-62-0 ZÁSADITÁ NE PURO3
Roztok chlornanu vápenatého ve vodě (perchloronový roztok) Ca(ClO)2 7778-54-3 ZÁSADITÁ ANO PURO1
Calgonit Jalu Sauer plus (obchodní název) ORL3 7697-37-2 KYSELÝ NE PURO5
Kyselina kaprylová (kyselina karboxylová, kyselina oktanová) C8H16O2 124-07-2 KYSELÝ ANO PURO3
Roztok karbohydrazidu ve vodě (karbodihydrazid) CH6N4O 497-18-7 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Chlor plynný (pro manipulaci v uzavřených systémech) Cl2 7782-50-5 NEUTRÁLNÍ ANO PURO6
Chlorové bělidlo ve vodě (12-14% Cl aktivní) NaClO 7681-52-9 ZÁSADITÁ NE PURO1
Roztok oxidu chloričitého ve vodě (< 1 %), roztoky s více než 1 % ClO2 jsou výbušné, a proto se nesmí vyrábět ClO2 10049-04-4 NEUTRÁLNÍ NE PURO6
Kyselina chlorovodíková HCl 7647-01-0 KYSELÝ NE PURO1
Kyselina chromová CrH204 7738-94-5 KYSELÝ ANO PURO5
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) C6H15NO+ 100-37-8+ ZÁSADITÁ ANO PURO3
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) C4H9NO+ 110-91-8+ ZÁSADITÁ ANO PURO3
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) C4H11NO+ 3710-84-7+ ZÁSADITÁ ANO PURO3
Cl 17® inhibitor koroze (směs, obchodní název) C2H4KO7P2 67953-76-8 ZÁSADITÁ ANO PURO3
Kyanovodík (kyselina kyanovodíková, kyanovodík) HCN 74-90-8 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
cyklohexan C6H12 110-82-7 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Cyklohexylamin (>=10% - <=30%) C6H13N 108-91-8 ZÁSADITÁ ANO PURO5
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek H3PO4 7664-38-2+ KYSELÝ NE PURO5
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek ZnO 1314-13-2+ KYSELÝ NE PURO5
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek N2NiO6 13138-45-9 + KYSELÝ NE PURO5
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek ORL3 7697-37-2+ KYSELÝ NE PURO5
Decorrdal 323 N2 (směs, obchodní název) zinkový fosfátovací prostředek MnO2 1344-43-0 KYSELÝ NE PURO5
Diethylethanolamin (2-diethylaminoethanol) C6H15NO 100-37-8 ZÁSADITÁ ANO PURO5
Diethylhydroxylamin (DEHA) C4H11NO 3710-84-7 ZÁSADITÁ ANO PURO3
Obchodní název dimethylaminopropylamin (DMAPA). C5H14N2 109-55-7 ZÁSADITÁ ANO PURO5
dimethylbenzen (xylen)) C8H10 1330-20-7 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Dimethylendiamin (ethylendiamin) C2H8N2 107-15-3 ZÁSADITÁ ANO PURO3
Dibutylamin (Di-n-butylamin) C8H19N 111-92-2 ZÁSADITÁ ANO PURO5
Dibutylcín dichlorid (DBTC) C8H18Cl2Sn 683-18-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Kyselina disírová (vyžaduje sušení přiváděného vzduchu přípravkem Puro9) H2S2O7 03.05.7783 KYSELÝ NE PURO3 + PURO9
Dodekahydrátový roztok ve vodě (fosforečnan sodný) Na304P.12H20 10101-89-0 ZÁSADITÁ NE PURO4
Roztok chloridu železitého FeCl2 7758-94-3 KYSELÝ NE PURO1
Roztok chloridu železa I I I FeCl3 7705-08-0 KYSELÝ NE PURO1
Kyselina octová (kyselina ethanová, ledová kyselina octová) C2H402 64-19-7 KYSELÝ ANO PURO3
N-butyester kyseliny octové (n-butylacetát) C6H12O2 123-86-4 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Ethanal (acetaldehyd) C2H40 75-07-0 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Ethandiol (ethylenglykol) C2H602 107-21-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Ethanonitril C2H3N 75-08-8 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Ethanol (etylalkohol, alkohol) C2H60 64-17-5 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Ethanthiol je plynný C2H6S 75-08-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Ethylen (plyn ethylen) C2H4 74-85-1 ZÁSADITÁ ANO PURO2
Ethylendiamin (EDA) (dimethylendiamin) C2H8N2 107-15-3 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Ethlengykol (etandiol) C6H602 107-21-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Kyselina fluorovodíková (kyselina fluorovodíková) HF 7664-39-3 KYSELÝ NE PURO1
Formaldehyd plynný CH2O 50-00-0 (plyn) NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Glycerol (Glycerol) < = 85 % C3H03 56-81-5 NEUTRÁLNÍ NE PURO3
Glycerol (Glycerol) > 85 % C3H03 56-81-5 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Roztok guanidin hydrochloridu ve vodě CH5N3.HCl 50-01-1 (prášek) KYSELÝ NE PURO3
Hakupur 50-636 (směs, obchodní název) odmašťovací prostředek K4P2O7 7320-34-5+ ZÁSADITÁ NE PURO5
Hakupur 50-636 (směs, obchodní název) odmašťovací prostředek KBO2 12045-78-2+ ZÁSADITÁ NE PURO5
Hakupur 50-636 (směs, obchodní název) odmašťovací prostředek KOH 1310-58-3 ZÁSADITÁ NE PURO5
Roztok močoviny (močovina, močovina) ve vodě CH4N2O 57-13-8 ZÁSADITÁ NE PURO4
Roztok kyseliny hexafluoridokřemičité ve vodě H2SiF6 16961-83-4 KYSELÝ NE PURO1
Hexahydro-l,3,5-trimethyl-l,3,5-triazin C6H15N3 108-74-7 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Hydrazin hydrátový roztok ve vodě N2H4 7803-57-8 ZÁSADITÁ ANO PURO2
Hydrochinonový roztok ve vodě (1,4-dihydroxybenzen) C6H602 123-31-9 KYSELÝ ANO PURO5
Fluorovodík (kyselina fluorovodíková) HF 7664-39-3 KYSELÝ NE PURO1
Hydroxybenzenový roztok ve vodě (fenol) C6H60 108-92-2 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Obchodní název Ilocut TM 330 (Castrol). Nelze použít 64742-56-9 + NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Obchodní název Ilocut TM 330 (Castrol). Nelze použít 68584-23-6 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Roztok imidazolu ve vodě C3H4N2 288-32-4 ZÁSADITÁ ANO PURO3
Kyselina isobutenová (kyselina methakrylová) C4H602 79-41-4 KYSELÝ ANO PURO10
propylalkohol (isopropanol, 2-propanol) C3H80 67-63-0 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Roztok hydroxidu draselného ve vodě (louh draselný) KOH 1310-58-3 ZÁSADITÁ ANO PURO5
Limetkové mléko (hydroxid vápenatý) H2CaO2 1305-62-0 ZÁSADITÁ NE PURO3
Oxid uhličitý (oxid uhličitý) plynný CO2 124-38-9 NEUTRÁLNÍ NE SODOVÁ VÁPNA
Sirouhlík (sulfid uhličitý) CS2 75-15-0 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Aqua regia (královská kyselina) HNO3 + 3 HCl 8007-56-5 KYSELÝ ANO PURO1 + PURO5
Melamin Formaldeyhd pryskyřice (obchodní název KLEIBERIT 881.1) Nelze použít Nelze použít NEUTRÁLNÍ NE PURO2 + PURO11
Merkaptany (alkanthioly) (thiolalkoholy) R-SH Nelze použít NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Kyselina methakrylová (kyselina isobutenová) C4H602 79-41-4 KYSELÝ ANO PURO10
Methan plynný (methyl aldehyd) CH2O 50-00-0 (plyn) NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Methanthiol je plynný CH4S 74-93-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
methanol CH4O 67-56-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO8
Kyselina methanová (kyselina mravenčí) CH202 64-18-6 KYSELÝ ANO PURO3
kyselina methansulfonová (MSS) CH4O3S 75-75-2 KYSELÝ ANO PURO3
Methylbenzen (methylbenzen, fenylmethan, toluen) C7H8 108-88-3 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Methylkyanid (acetonitril) C2H3N 75-05-8 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Methylethylketon (MEK) (butanon) C4H80 78-93-3 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Methylmerkaptan plynný (methan etiol) CH4S 74-93-1 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
kyselina mléčná C3H603 50-21-5 KYSELÝ NE PURO2
Monobutylcíntrichlorid (MBTC) C4H9Cl3Sn 1118-46-3 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Monoethanolamin C2H7NO 141-43-5 ZÁSADITÁ ANO PURO3
Morfolin C4H9NO 110-91-8 ZÁSADITÁ ANO PURO5
Roztok hydrogensiřičitanu sodného ve vodě NaHS03 7631-90-5 KYSELÝ NE PURO1
Roztok chloridu sodného ve vodě (solný roztok) NaCl 7647-14-5 NEUTRÁLNÍ NE PURO1
Roztok chloritanu sodného ve vodě NaClO2 7758-19-2 ZÁSADITÁ ANO PURO1
Roztok disiřičitanu sodného ve vodě (roztok pyrosiřičitanu sodného) Na2S205 7681-57-4 KYSELÝ NE PURO1
Roztok hydrogensiřičitanu sodného ve vodě NaHS03 7631-90-5 KYSELÝ NE PURO1
Roztok hydroxidu sodného ve vodě (louh sodný) NaOH 1310-73-2 ZÁSADITÁ NE PURO5
Roztok chlornanu sodného ve vodě (12 - 14 % aktivního Cl) chlorové bělidlo NaClO 7681-52-9 ZÁSADITÁ NE PURO1
Roztok fosforečnanu sodného ve vodě Na3P04 7601-54-9 ZÁSADITÁ NE PURO4
Roztok pyrosiřičitanu sodného ve vodě (roztok disiřičitanu sodného) Na2S205 7681-57-4 KYSELÝ NE PURO1
Roztok siřičitanu sodného ve vodě Na2S03 7757-83-7 ZÁSADITÁ NE PURO1
Roztok hydroxidu sodného ve vodě NaOH 1310-73-2 ZÁSADITÁ NE PURO5
Chlorid nikelnatý ve vodě (hexahydrát chloridu nikelnatého) NiCl2 7791-20-0 NEUTRÁLNÍ NE PURO3
Síran nikelnatý ve vodě (hexahydrát síranu nikelnatého) NiSO4 10101-97-0 NEUTRÁLNÍ NE PURO3
Kyselina oktanová (kyselina kaprylová) C8H16O2 124-07-2 KYSELÝ ANO PURO3
Oleum (vyžaduje sušení přiváděného vzduchu pomocí Puro9) H2SO4 + SO3 814-95-7 KYSELÝ NE PURO3
Kyselina ortofosforečná (< = 75 %) H3PO4 7664-38-2 KYSELÝ NE PURO3 + PURO9
Obchodní název OVIVO MicroExit 9100, (Biocid) DBNPA Nelze použít 10222-01-2 KYSELÝ NE PURO1
Obchodní název OVIVO ScalExit 7302 (reverzní osmóza, proti vodnímu kameni) Nelze použít Nelze použít NEUTRÁLNÍ NE PURO10
Roztok perchloru ve vodě (roztok chlornanu vápenatého) Ca(ClO)2 7778-54-3 ZÁSADITÁ ANO PURO1
Kyselina per(oxy)octová C2H4O3 79-21-0 KYSELÝ ANO PURO3
Fenol (hydroxybenzen) C6H60 108-95-2 NEUTRÁLNÍ ANO PURO2
Kyselina fosforečná (< = 75 %) H3PO4 7664-38-2 KYSELÝ NE PURO1
Kyselina propanová (kyselina propionová) C3H602 79-09-4 KYSELÝ ANO PURO3
Kyselina propenová (kyselina akrylová) C3H402 79-10-7 KYSELÝ ANO PURO3
Kyselina pyrosírová (vyžaduje sušení přiváděného vzduchu přípravkem Puro9) H2S2O7 03.05.7783 KYSELÝ NE PURO3 + PURO9
Kyselina dusičná (< = 53 %) ORL3 7697-37-2 KYSELÝ NE PURO5
Kyselina dusičná (>53 %) ORL3 7697-37-2 KYSELÝ ANO PURO5
Kyselina chlorovodíková (< = 37 %) HCl 7647-01-0 KYSELÝ NE PURO1
Oxid siřičitý plynný SO2 05.09.7446 NEUTRÁLNÍ ANO PURO1
Sirouhlík (sulfid uhličitý) CS2 75-15-0 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
kyselina sírová H2SO4 7664-93-9 KYSELÝ NE PRUO1
Kyselina sírová (potřebná pro > 95% vysušení přiváděného vzduchu pomocí Puro9) H2SO4 7664-93-9 KYSELÝ NE PRUO1 + PURO9
Oxid sírový plynný SO3 09.11.7446 NEUTRÁLNÍ NE PURO3
Sirovodík plynný H2S 04.06.7783 NEUTRÁLNÍ ANO PURO7
Kyselina siřičitá (oxid siřičitý SO2 ve vodě) H2SO3 7782-99-2 KYSELÝ NE PURO1
Oxid dusičitý plynný NO2 10102-44-0 NEUTRÁLNÍ ANO PURO1
Oxid dusnatý plynný NE 10102-43-9 NEUTRÁLNÍ ANO PURO1
Superfloc® SD-2081 Nelze použít 64742-47-8 KYSELÝ ANO PURO5
terpentýn Nelze použít 8006-64-2 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Roztok terc-butylhydroperoxidu (TBHP) ve vodě C4H10O2 75-91-2 KYSELÝ ANO PURO5
Thiolalkoholy (alkanthioly) (merkaptany) R-SH Nelze použít NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Toluen (toluen) C7H8 108-88-3 NEUTRÁLNÍ ANO PURO3
Tributylcínchlorid (TBTCL) C12H27ClSn 1461-22-9 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Trichlorethan (ZAKÁZANÝ v EU, pouze se zvláštním schválením!) C2H3CI3 71-55-6 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Triethanolamin (trolamin) C6H15NO3 102-71-6 ZÁSADITÁ ANO PURO3
Roztok trimethylaminu ve vodě C3H9N 75-50-3 ZÁSADITÁ ANO PURO3
Roztok dodekahydrátu fosforečnanu sodného ve vodě Na3PH24016 10101-89-0 ZÁSADITÁ NE PURO4
Ureum, močovina (roztok močoviny ve vodě) CH4N2O 57-13-6 NEUTRÁLNÍ NE PURO4
Bromovodík plynný (vyžaduje uzavřený systém) HBr 10035-10-6 NEUTRÁLNÍ ANO PURO1
Peroxid vodíku (> = 30 % - < = 35 %) H2O2 7722-84-1 KYSELÝ NE PURO5
Peroxid vodíku (> = 35 % - < = 50 %) H2O2 7722-84-1 KYSELÝ ANO PURO5
(super) peroxid vodíku (> 50 % - < = 60 %) H2O2 7722-84-1 KYSELÝ ANO PURO5
Sirovodík plynný (sirovodík) H2S 04.06.7783 NEUTRÁLNÍ ANO PURO7
Xylen (směs izomerů) C8H10 1330-20-7 NEUTRÁLNÍ ANO PURO5
Roztok chloridu zinečnatého ve vodě ZnCl 7646-85-7 KYSELÝ NE PURO1
Roztok kyseliny citronové (< = 55 %) ve vodě (monohydrát) C6H8O7 5949-29-1 KYSELÝ NE PURO10
Kyselina citronová (< = 100 %) pevný prášek (potenciál výbušnosti prachu)