Třída účinnosti 4

Účinek čištění:

Trysky XactClean mají řízenou rotaci plochých trysek

Jsou vhodné pro styk s potravinami a pro čištění velkých nádrží

Tyto trysky v třídě účinnosti čištění 4 jsou k dispozici v mnoha různých velikostech a průtocích

Účinná geometrie plochých rotačních trysek zajišťuje odstraňování silných nečistot při teplotách až 140 °C

Spolehlivost procesu se zvyšuje díky kombinaci se snímačem sledování otáčení Lechle

  • Max. průměr nádrže: 9,6m
  • Princip provozu trysky: kontrolovaná rotace
  • Průtoky: 25 - 300l/min při tlaku 2 bary
  • Doporučený operační tlak: 3 - 5 bary
  • Max. teploty: 95 - 140°C