Třída účinnosti 1

STATICKÉ MYCÍ HLAVY

Účinek čištění :     

Pohon : bez pohonu, žádné rotující části

Typické znečištění : lehké znečištění, např. nepřilnavým práškem nebo tekutinami

Konstrukce trysky rozstřiku : statický bodový rozprašovací paprsek

Výhody:

  • žádné hybné části
  • samočinné odvodnění
  • snadná kontrola
  • osvědčené použití v hygienicky citlivých prostředích

Statické rozprašovací koule třídy čisticí účinnosti 1 jsou určeny k hygienickému oplachování s průtokem 15 až 670 l/min při tlaku 2 bary, jak je často vyžadováno v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Kromě kapalných médií lze statické stříkací koule provozovat také s médii, jako je pára a vzduch,  průtoky při 2 barech 15 až 670 l/min

Doporučené provozní tlaky 1,5 až 3 bary 

Maximální teploty do 200 °C jsou vhodné zejména pro čištění SIP (sterilizace).

Výrobky Lechler této třídy jsou určeny také pro provoz při vyšších teplotách a zaručují vysokou procesní spolehlivost