LJHR40G1

Lineární osa LJHR40G1 s kuličkovým lineárním vedením THK typu HSR 15Ct je určena pro využití v rychlých manipulačních systémech, kde je kladen důraz na ekonomii, vysoké zatížení ve všech směrech a životnost.

Základní technické údaje:

Základní nosný profil Al s tvrdým eloxem - průřez 40 x 40 mm
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Ix 10 cm4
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Iy 9,8 cm4
Pohonný systém ozubený PU řemen HTD5M šíře 15 mm
Maximální lineární rychlost 3 m/s
Opakovatelná přesnost 0,1 mm
Maximální dynamické zatížení v ose posuvu 750 N(upřesnění výpočtem)
Průměr řemenice 44,6 mm
Zdvih na otáčku 140 mm

Typ LJHR 40G1 - lineární vedení HSR15 Ct - jeden vozík HSR15RCt

Rozměry pojízdného stolku 160 x 44 mm
Stanovení hodnot je provedeno pro limitní stavy:
Rychlost 3 m/s
Zrychlení 3 m/s2
Bezpečnostní faktor sf = 15
Statické zatížení v ose „z“ 893 N
Statické zatížení v ose „-z“ 893 N
Statické zatížení v ose „y“ 160 N
Vlastnosti při limitních stavech:
Výpočtové zatížení v ose "z" 295 N
Výpočtové zatížení v ose "-z" 295 N
Výpočtové zatížení v ose "y" 120 N
Klopný moment okolo osy „z“ 4 Nm
Klopný moment okolo osy „y“ 12 Nm
Klopný moment okolo osy „x“ 5 Nm
Hmotnost lineární jednotky pro zdvih 0 mm 3,135 kg
Hmotnost pro každých 100 mm zdvihu 0,336 kg
Sunutá hmota naprázdno (stolek, vozík, řemen) 0,6 + (0,08 x zdvih [m]) kg
Moment setrvačnosti pohyblivých hmot [kgm2] 0,0003 + (0,00004 x zdvih [m])
Krouticí moment naprázdno 0,3 Nm