LJHR60A

Lineární osa LJHR60A s kuličkovým lineárním vedením THK typu SSR20 je určena pro využití v rychlých manipulačních systémech, kde je kladen důraz na ekonomii, přesnost, vysoké vertikální zatížení v ose „z“ a životnost.

Základní technické údaje:

Základní nosný profil Al s tvrdým eloxem - průřez 60 x 60 mm
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Ix 57,5 cm4
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Iy 54,5 cm4
Pohonný systém ozubený PU řemen HTD5M šíře 25 mm
Maximální lineární rychlost 5 m/s
Opakovatelná přesnost 0,05 až 0,1 mm
Maximální dynamické zatížení v ose posuvu 1.190 N
Průměr řemenice 57,3 mm
Zdvih na otáčku 180 mm

Typ LJHR 60A - lineární vedení SSR20

Rozměry pojízdného stolku 262 x 64 mm
Statické zatížení v ose „z“ 1.079 N
Statické zatížení v ose „-z“ 539 N
Statické zatížení v ose „y“ 402 N
Klopný moment okolo osy „z“ 49 Nm
Klopný moment okolo osy „y“ 67 Nm
Klopný moment okolo osy „x“ 13 Nm
Hmotnost lineární jednotky pro zdvih 0 mm 7,850 kg
Hmotnost pro každých 100 mm zdvihu 0,633 kg
Moment setrvačnosti pohyblivých hmot [kgm2] 0,002 + (0,0009 x zdvih [m])
Krouticí moment naprázdno 0,1 Nm