LJHR60B

Lineární osa LJHR60B s kuličkovým lineárním vedením THK typu SHS20 je určena pro využití v rychlých manipulačních systémech, kde je kladen důraz na ekonomii, přesnost, vysoké zatížení ve všech směrech a životnost.

Základní technické údaje:

Základní nosný profil Al s tvrdým eloxem - průřez 60 x 60 mm
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Ix 57,5 cm4
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Iy 54,5 cm4
Pohonný systém ozubený PU řemen HTD5M šíře 25 mm
Maximální lineární rychlost 5 m/s
Opakovatelná přesnost 0,05 až 0,1 mm
Maximální dynamické zatížení v ose posuvu 1.190 N
Průměr řemenice 57,3 mm
Zdvih na otáčku 180 mm

Typ LJHR 60B - lineární vedení SHS20

Rozměry pojízdného stolku 314 x 64 mm
Statické zatížení v ose „z“ 3070 N
Statické zatížení v ose „-z“ 3070 N
Statické zatížení v ose „y“ 1952 N
Klopný moment okolo osy „z“ 343 Nm
Klopný moment okolo osy „y“ 353 Nm
Klopný moment okolo osy „x“ 46 Nm
Hmotnost lineární jednotky pro zdvih 0 mm 8,350 kg
Hmotnost pro každých 100 mm zdvihu 0,653 kg
Moment setrvačnosti pohyblivých hmot [kgm2] 0,002 + (0,0009 x zdvih [m])
Krouticí moment naprázdno 0,1 Nm