Optické kabely

Optické kabely Chainflex® nabízejí kromě přenosu elektrické energie také možnost přenosu optického signálu. Optické kabely jsou určeny pro permanentní cyklické namáhání v ohybu uvnitř energetického řetězu.
Základní typy optických kabelů Chainflex® jsou Multi-mode vlákna (50/125 µm, 62,5/125 µm), POF (Plastic Fibres, 980/1.000 µm) a PCF (Polymer Cladded Fibre, 200/230 µm).
Vyhledávač kabelů chainflex – igus