Silové kabely

Silové kabely Chainflex® jsou určeny pro vysoko napěťová napájení o nominální hodnotě 600/1.000 V.
Silové kabely Chainflex® jsou flexibilní kabely určené především pro pohyblivé aplikace - pro použití v energetických řetězech, kde jsou vyžadovány malé poloměry ohybu, vysoké rychlosti a zrychlení. Jsou vhodné zejména tam, kde je vyžadována vysoká odolnost a spolehlivost. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou chemická odolnost, bezsilikonové a bezhalogenové pláště a odolnost proti UV záření. Kabely Chainflex® splňují většinu průmyslových schválení.
Vyhledávač kabelů chainflex – igus