CF 34.UL.D

Motorový kabel Chainflex® CF34.UL.D TPE

 • pro maximální namáhání
 • vnější TPE - plášť
 • odolný oleji
 • odolnost bioolejům
 • oheň retardující
 • odolnost UV
 • odolnost hydrolýze a mikrobům

 1. Speciální, vysoce ohebný vodič
 2. Energetický vodič opletený šňůrou s vysokou pevností v tahu
 3. Vyplňující, pod tlakem vytlačovaná směs TPE

Typické oblasti použití

 • Pro maximální zatěžovací požadavky
 • Prakticky neomezená odolnost vůči olejům, a dokonce i vůči organickým olejům
 • Vnitřní a venkovní aplikace, odolné UV-záření.
 • Obzvláště pro samonosné a kluzné pojezdy do 400 m a více
 • Zakládací a vyjímací jednotky pro regálové sklady, obráběcí vybavení/stroje, rychlá manipulace, čisté provozy, montáž polovodičů, přístavní jeřáby, venkovní jeřáby, aplikace při nízkých teplotách