CF 300.UL.D

Silový kabel Chainflex® CF300.UL.D z TPE

 • pro maximální namáhání
 • vnější TPE - plášť
 • odolný vůči oleji
 • odolnost bioolejům
 • oheň retardující
 • odolnost UV
 • odolnost hydrolýze a mikrobům

 1. Speciální, vysoce ohebný vodič
 2. S tlakem extrudovanou TPE směsí
 3. Se samozhášecí směsí TPE vytlačovanou pod tlakem

Typické oblasti použití

 • Pro maximální zatěžovací požadavky
 • Prakticky neomezená odolnost vůči olejům, a dokonce i vůči organickým olejům
 • Vnitřní a venkovní aplikace, odolné UV-záření
 • Obzvláště pro samonosné a kluzné pojezdy do 400 m a více
 • skladovací a vyhledávací jednotky pro skladiště s vysokými regály, obráběcí jednotky/obráběcí stroje, rychlá manipulace, čisté prostory, vkládání polovodičů, vykládání nákladů, vnější jeřáby, nízkoteplotní aplikace