Vysoce flexibilní pneumatické hadice

Vedle elektrické energie jsou často různá zařízení ovládána pomocí stlačeného vzduchu.
Vzduchové hadičky Chainflex® jsou určeny pro napájení strojů pomocí stlačeného vzduchu.