CFPE

Chainflex® CFPE, ochranný vodič / drátový kabel, TPE

 • pro maximální namáhání
 • vnější TPE - plášť
 • odolný vůči oleji
 • odolnost bioolejům
 • oheň retardující
 • odolnost UV
 • odolnost hydrolýze a mikrobům

 1. Speciální, vysoce ohebný vodič
 2. S tlakem extrudovanou TPE směsí
 3. Se samozhášecí směsí TPE vytlačovanou pod tlakem

Typické oblasti použití

 • Pro maximální zatěžovací požadavky
 • Prakticky neomezená odolnost vůči olejům, a dokonce i vůči organickým olejům
 • Vnitřní a venkovní aplikace, odolné UV-záření
 • zejména pro volně visící a kluzné pojezdy s délkou 400 m i více
 • Skladovací a odběrné jednotky pro skladiště s vysokými stojany, obráběcí jednotky / stroje, rychlou manipulaci, čisté prostory, polovodičové vložky, venkovní jeřáby, nízkoteplotní aplikace