Projekty, instalace a servis

INSTALACE

Zajišťujeme projektování, montáž a dodávku až po kompletní instalaci energetického řetězového systému ve vašem zařízení...
 • Navrhneme s ohledem na specifika vašeho provoz
 • Stanovíme pevnou cenu
 • Navržený systém přívodu energií vám nainstalujeme rychle a přesně
 • Montáž na klíč
 • Zajistíme vše od návrhu až po instalaci

SUPERVIZE

Během vaší vlastní instalace nabízíme kvalifikovanou a aktivní podporu při montáži...
 • Podpora specialistů HENNLICH během instalace vašeho energetického řetězového systému
 • Nabízíme školení instalace a údržby systému energetických řetězů pro vaše zaměstnance - informujte se na emailu [email protected] nebo nás kontaktujte telefonicky na 416 711 331.
 • Závěrečná kontrola Vaší instalace

REVIZE

Provedeme kontrolu Vašeho pohyblivého přívodu energií, která zahrnuje:...
 • Vyhodnocení technického stavu energetických řetězů, žlabů, kabelů a dalšího příslušenství
 • Posouzení, měření a hodnocení opotřebitelných dílů
 • Stanovení potřeb opravy a údržby
 • Hlášení nedostatků a rizik
 • Rady ohledně opatření, která mají být přijata
 • Návrhy na optimalizaci
 • Soupis náhradních dílů

ÚDRŽBA

Údržba znamená preventivní opatření a sestává z pravidelné inspekce vašeho energetického řetězového systému s cílem prodloužit životnost Vašeho systému a okamžitě odhalit a opravit případné škody...
 • Nastavení nebo seřízení kabelů a odlehčení tahuTestování mechanických funkcí energetických řetězů, vodicích žlabů a držáků
 • Posouzení, měření a hodnocení opotřebitelných dílů
 • Stanovení potřeb opravy
 • Hlášení nedostatků a rizik
 • Rady ohledně opatření, která mají být přijata

MODERNIZACE

Zmodernizujeme váš systém pohyblivých přívodů energií...
 • V průběhu provozu velkých systémů (např. jeřábů) se mění požadavky na komponenty, jako je systém dodávky energie (energetický řetězec, tažný kabel, festooning, přípojnice nebo měkké systémy) a tím u starších zařízení narůstají náklady na údržbu a provoz.
 • Koncepce modernizace a modernizace systému igus® rozšiřují oblast aplikace, zvyšují spolehlivost a dostupnost systému, snižují náklady a spotřebu energie a stanovují nové standardy z hlediska životnosti.

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Bezplatně vám navrhneme technické řešení...

Pro konstruktéry zároveň nabízíme proškolení na možnost využití našich produktů do vašich projektů. Pro pracovníky montáže, servisu a údržby nabízíme možnost bezplatného zaškolení na manipulaci a montáž/demontáž našich produktů:

 • technický návrh s ohledem na specifika konkrétní aplikace specialistou HENNLICpodpora ve formě zaslání 3D modelů na všechny naše komponenty
 • bezplatné zaučení na využití praktických on-line konfigurátorů
 • podpora vývoje nových prototypů formou cenově zvýhodněných či bezplatných vzorků
 • bezplatné osobní konzultace u vás ve firmě