Robotické třídění materiálu

Operátor jednoduše vysype díly do násypky vibračního podavače, který si je již vibracemi připraví na odběrnou desku do správné polohy, kde kamera umístěná nad odběrovou deskou vyfotí jejich polohu a orientaci.

Pokud kamera najde správně orientovaný díl, pošle signál robotu, který díl odebere. V případě, že žádný díl nemá správnou orientaci pro požadovaný úchop, tak pošle signál vibračnímu podavači, který vibracemi díly otočí do správné orientace pro odběr robotem.

Kamera kontroluje požadovaný počet dílů na vibrační desce a v případě malého počtu dílů pošle požadavek na dosypání do vibračního podavače, který automaticky dosype díly z násypky na odběrovou desku.

Výhody:

•    Třídění velkého množství dílů
•    Třídění více typů dílů bez nutnosti konstrukčních úprav
•    Odběr kolaborativním nebo průmyslovým robotem
•    Více variant uchopovačů dle typu výrobku
•    Automatické vyprazdňování dílů z vibračního podavače

Použité komponenty:

•    Kolaborativní robot Hanwha HCR-5A
•    Pneumatický uchopovač OnRobot
•    Vibrační podavač UNIFEEDER™
•    2D kamera Zebra
•    Podsvícení AMV lighting