Rotace RBR řetězem

"RBR" neboli "Reverse Bend Radius - Reverzní poloměr ohybu" je energetický řetěz, který se ohýbá ve dvou směrech.

 • RBR provedení je možné realizovat u naprosté většiny energetických řetězů igus®, s výjimkou zakrytovaných trubek a sérií 07, 09, 14, 15 a 17.
 • Reverzní poloměr energetického řetězu nemusí být nutně stejný jako jeho řádný poloměr. Například: energetický řetěz E4.32.15.100/425.0 s vnitřní šířkou 150 mm má standardní poloměr ohybu R=100 mm a reverzní poloměr 425 mm.
 • S energetickými řetězy v RBR provedení je možno realizovat většinu rotačních aplikací s úhlem rotace až 900°.
 • Rotační pohyby mají menší instalační výšku. Řetězy e-chain® kloužou převážně po povrchu vyrobeném z polymeru, nerezové oceli nebo oceli a jsou vedeny žlabem pro rotační aplikace. Dostupné poloměry ohybu a výšky řetězu jsou závislé na typu zvoleného řetězu e-chain®.

Standardní moduly pro kruhové pohyby

Otočný modul se skládá ze dvou kruhových vodicích prvků. Jedna část vodicího žlabu je připojena ke statické části systému, druhá část k rotující části systému. Pevný konec řetězu e-chain® může být vybrán libovolně, protože u otočných modulů je možné otáčet jak vnitřní, tak také vnější částí. Pro otočné moduly se používají řetězy e-chain® řady E4.1.
 • Maximální úhel otočení je 600° (v závislosti na systému)
 • Maximální úhel otáčení v minimálním instalačním prostoru.
 • Úhlová rychlost až 360°/s
 • Lehčí a kompaktnější než statické vodicí žlaby
 • Minimální síly posuvu a maximální životnost díky dělenému vodicímu žlabu.
 • Modulární konstrukce se standardizovanými variantami montáže.
 • Integrované odlehčení tahu a vedení kabelů uvnitř vodicího žlabu.

  Typické oblasti použití: Všeobecné strojírenství a výrobní zařízení, výrobní systémy, manipulace s materiálem, obráběcí stroje, průmyslové roboty, lékařská technika, větrné turbíny, zařízení lunaparků, satelitní dalekohledy
Možnosti
S koncovkami - flexibilní připevnění k vaší struktuře
S krytem - Snadná integrace ochrany proti počasí a UV záření
Integrované vedení - řízené vedení řetězu e-chain®
Trubkový žlab - Ochrana před nečistotami a snížení hmotnosti

Statický otočný modul

Tyto otočné moduly se skládají ze statického vodicího žlabu. Pevný konec řetězu e-chain® je připojen k vodicímu žlabu, pohyblivý konec k otáčející se části stroje. Pro otočné moduly se používají řetězy e-chain® řady E4.1. Statické otočné moduly jsou ideální pro snadnou instalaci v malých prostorách.

 • Maximální úhel otočení je 600° (v závislosti na systému)
 • Úhlová rychlost až 180°/s
 • Modulární konstrukce se standardizovanými variantami montáže.
 • Integrované odlehčení tahu a vedení kabelů uvnitř vodicího žlabu.

  Typické oblasti použití: Všeobecné strojírenství a výrobní zařízení, výrobní systémy / manipulace s materiálem, průmyslové roboty, lékařská technika, větrné turbíny, zařízení lunaparků, satelitní dalekohledy