Typ HMG

Tento model je nové lineárně - kruhové vedení, kde je pohyb po kružnici i v přímém směru realizován jedním a tím samým vozíkem. Unikátní technologie zde umožnila kombinovat lineární vedení HSR s kruhovým vedením HCR.
Využijte naši CADovou knihovnu.
Aplikace: přivaděče, výrobní linky, pohyblivá kamera.