Měření hladiny

Měření, hlídání a indikace výšky hladiny je důležitá součást řady průmyslových procesů.

Více k měření hladiny...

Měření výšky hladiny kapalin, jakož i měření hladiny sypkých materiálů je důležité všude tam, kde je zapotřebí dlouhodobě či dočasně kontrolovat jejich množství uložené v nějaké nádrži, silu, jímce, nádobě, bazénu nebo případně průběžně monitorovat výšku průtoku otevřeným kanálem.
K průběžnému a spojitému měření výšky hladiny slouží snímače zvané hladinoměry. Nezávisle na použitém měřicím principu vždy provádí průběžné, v čase kontinuální měření, přičemž jejich výstupem je konkrétní hodnota výšky hladiny.
Ta je následně průběžně zobrazována jako uživatelská informace přímo na displeji hladinoměru nebo prostřednictvím analogového či digitálního signálu pravidelně odesílána do nadřazeného elektronického systému.
V rámci průmyslového měření hladiny se stále v hojné míře instalují elektromechnické hladinoměry, neboť pro řadu aplikací jsou plně dostačujícím řešením.  V mnoha případech však bývá žádoucí uplatnění moderních, elektronických snímačů. V naší široké nabídce máme zastoupeny hladinoměry obou těchto skupin měřidel.

V rámci měřidel výšky hladiny lze rovněž rozlišovat:
  • snímače (v pravém smyslu slova), tj. kontinuální měřidla (hladinoměry), jejichž výstupem je spojitá informace o výšce hladiny, zpravidla v jednotkách délky nebo v procentech zaplnění nádoby či nádrže,
  • spínače, tj. limitní měřidla (hladinové spínače), jejichž výstupem je dvoustavová informace o dosažení jedné nebo několika pevně daných úrovní hladiny.
Každou poptávku zpracováváme individuálně a námi předložený technický návrh daného měření či hlídání výšky hladiny plně respektuje podmínky a parametry dané aplikace.

Novinky