Měření průtoku

Měření, hlídání a indikace průtoku kapalin a plynů je důležitá součást řady průmyslových procesů.

Více k měření průtoku...

Měření průtoku kapalin se používá v mnoha průmyslových odvětvích. Průtokoměry poskytují informace o toku materiálu. Měření průtoku kapalin a plynů je klíčovým prvkem v průmyslových aplikacích, kde je nezbytné přesné a spolehlivé monitorování procesů. Pro správné rozhodování v průmyslovém prostředí je nezbytné mít k dispozici spolehlivé údaje o množství proceních kapalin a plynů.

Průtoky kapalin se dají buď měřit měřidly, založenými na nejrůznějších fyzikálních principech, nebo se odvozují výpočtem z jiných měřených veličin (např. tlaku nebo měřených bodových rychlostí).

Pro měření průtoku a proteklého množství plynů a kapalin existuje velké množství rozličných měřicích přístrojů, které využívají celé řady fyzikálních principů. Existence celé řady průtokoměrů pracujících na různých principech měření
je dána tím, že existují velké rozdíly v chemických i fyzikálních vlastnostech průmyslových tekutin a rovněž se značně odlišují podmínky i účel měření.

Proto každou poptávku na měření průtoku zpracováváme individuálně a navrhujeme technicky vyhovující průtokoměr dle dané aplikace a podmínek.

Od měření průtoku je přitom potřeba odlišit hlídání průtoku. Hlídače průtoku detekují kritické odchylky rychlosti proudění kapalných a plynných médií. Typickými aplikacemi jsou kontrola průtoku v chladicích okruzích např. u svařovacích zařízení, ochrana běhu naprázdno (chodu na sucho) u čerpadel nebo kontrola proudění ve vzduchových kanálech v klimatizacích.

Další odlišnou obastí je indikace průtoku. Indikátory průtoku se obvykle používají ke sledování správného proudění a cirkulace kapaliny v potrubí. Zjednodušeně řečeno indikují stav: teče / neteče.

Měření průtoku, hlídání průtoku jakož i indikace průtoku jsou oblasti MaR, které se o. z. MERES, HENNLICH s.r.o. věnuje již řadu let. Máme tak bohaté zkušenosti s různými průmyslovými aplikacemi průtokoměrů, hlídačů a spínačů průtoku, indikátorů či omezovačů průtoku pro různá kapalná média (např. voda, olej, chemické látky), jakož i pro plynná média (např. pára, vzduch, zemní plyn apod.).

V oblasti měřicích prvků pro průtok spolupracujeme s řadou významných výrobců, jako např.: Tecfluid, GHM, Meister, MAGNETROL, McCrometer (výrobce kuželových průtokoměrů na bázi tlakové diference V-Cone®).

V naší široké nabídce měřidel jsou zastoupeny průtokoměry a hlídače průtoku různých měřicích principů - plovákové, pádlové, kuželové, zubové, lopatkové, kalorimetrické, magneticko-indukční, ultrazvukové nebo vírové průtokoměry. Realizujeme tak širokou škálu aplikací průmyslového měření průtoku.


Novinky