Měření teploty

Měření, hlídání a snímání teploty - pro bezpečné řízení průmyslových procesů.

Více k měření teploty...

Měření a hlídání teploty je důležitou součástí řady průmyslových aplikací v mnoha odvětvích, včetně potravinářského průmyslu, farmacie, výroby plastů a kovů, chemického průmyslu a mnoha dalších. Správné měření a kontrola teploty je klíčová pro zajištění kvality výroby a bezpečnosti pracovního prostředí.

Existuje mnoho způsobů, jak měřit teplotu v průmyslových aplikacích, včetně kontaktních a nekontaktních metod.
Kontaktní metody zahrnují použití teploměrů, termočlánků a teplotních čidel, které jsou připojeny k měřenému materiálu nebo prostředí. Tyto metody jsou obecně přesné a spolehlivé, ale mohou být náchylné k opotřebení a porušení.

Nekontaktní metody měření teploty využívají infračervenou technologii, která umožňuje měřit teplotu bez fyzického kontaktu s materiálem nebo prostředím. Tyto metody jsou rychlé a bezpečné, ale mohou být ovlivněny vlivy prostředí, jako je odrazivost povrchu a vzdálenost od zdroje tepla.

Hlídání teploty v průmyslových aplikacích se provádí pomocí termostatů, regulátorů teploty a řídicích systémů, které umožňují automatizaci procesu. Tyto systémy sledují teplotu v dané oblasti a řídí zdroje tepla nebo chladu, aby udržely konstantní teplotu v požadovaných limitech.

Pro účinné měření a hlídání teploty v průmyslových aplikacích je důležité zvolit správnou metodu měření a vhodný řídicí systém, který bude plně funkční a spolehlivý. Kromě toho je důležité pravidelně provádět údržbu a kalibraci zařízení, aby byla zajištěna přesnost měření a bezpečnost výroby.

V produktovém portfóliu MERES, HENNLICH je k dispozici široká škála měřicích přístrojů využívajících pro měření právě kontaktní metodu. V nabíce tak jsou průmyslové teploměry, termočlánky, minerálně izolované termočlánky, odporová teplotní čidla a teplotní spínače. Vždy poradíme s výběrem vhodného přístroje a navrhneme optimální řešení pro spolehlivé měření, hlídání či snímání teploty.

Novinky