PROJEKTY

HENNLICH - EXPO

Informace o projektu:

V současné době naše společnost realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií s názvem HENNLICH - EXPO a registračním číslem CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007606.

Cílem projektu je účast naší společnosti na zahraničních veletrzích na Slovensku, v Polsku, Rusku, Kazachstánu a vytvoření souvisejících marketingových a propagačních materiálů.

DS HENNLICH BABY CLUB

Informace o projektu:

V současné době naše společnost realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií s názvem DS HENNLICH BABY CLUB a registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008601.

Cílem projektu je zajistit provoz dětské skupiny a tím umožnit rodičům dřívější návrat do zaměstnání.

Plakát DS HENNLICH BABY CLUB