Ochrana oznamovatele

Pro zajištění ochrany oznamovatele ve společnosti HENNLICH s.r.o. je k dispozici vnitřní oznamovací systém NNTB.

Pro podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému můžete využít:

  1. pro písemná oznámení tento přímý odkaz: https://www.nntb.cz/c/ar1pl1w6
  2. pro ústní oznámení lze využít stejný odkaz
  3. na žádost lze podat oznámení rovněž osobně u příslušné osoby, kterou je Ivo Kubačák

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo obdobnou činnost.