Progresivní rozdělovače MC²-HP

Progresivní rozdělovače jsou komponenty využívané u progresivních centrálních mazacích systémů. Rozdělují mazivo přiváděné z jednoho zdroje na více menších dávek (proudů) bez závislosti na protitlacích.

Segmentové:

Rozdělovač se sestavuje, dle potřeby, z jednotlivých segmentů, pro jejichž propojení jsou použity spojovací a těsnicí prvky.
Podrobnosti o těchto produktech naleznete v přiložených katalogových listech.