Systém SKF VectoLub

Charakteristika
  • aplikované médium: olej s viskozitou 10 až 400 mm2/s
  • tlakový vzduch a olej jsou vedeny zvlášť koaxiální hadicí do dvoumédiových trysek, ve kterých jsou vytvářeny mikrokapičky oleje, které jsou za pomocí tlakového vzduchu unášeny do místa aplikace
K dispozici jsou dva podsystémy VECTOLUB: Systém VE1B
  • ekonomický kompaktní systém s možností připojení 1 až 4 trysek
Systém VTEC
  • modulární systém s možností připojení 1 až 8 trysek, s možností kontroly funkce systému, dodatečné rozšiřitelnosti, nezávislého ovládání jednotlivých trysek, nebo podskupin trysek.
Trysky   Aplikace VE1B
  • celoplošné mazání plechového pásu odvíjeného ze svitku, z jedné nebo z obou sran
  • nanášení oleje na drobnější součástky a do dutin
VTEC
  • celoplošné, sekční nebo parciální mazání plechového pásu odvíjeného ze svitku, z jedné nebo z obou stran
  • rozsáhlejší složitější úlohy nanášení
  • systém VECTOLUB je použitelný rovněž u bezkontaktního mazání řetězů a u mazání obráběcích nástrojů
Další podrobnosti naleznete v přiložené dokumentaci, případně na stránkách SKF.