Kontaktní nanášení

Systémy kontaktní aplikace maziva řešíme prakticky výhradně na systémové a komponentové základně dodavatele Raziol Zibulla & Sohn, kterého v ČR a SR zastupujeme.

Popis: Systém sestává z válečkového aplikátoru, do kterého je přiváděn olej z dávkovacího systému. Válečkový aplikátor:
Jedná se o dva filcové nebo kartáčové válce, které jsou uchycené v ocelovém rámu a k sobě vzájemně přitlačované. K dispozici je mnoho typů válečkových aplikátorů s různými rozměry, materiály a stupněm komfortu pro obsluhu (rychloupínací mechanismus válečků, pneumatické ovládání zdvihu válečků atd.) - podrobnosti viz níže.
Válečkové aplikátory jsou k dispozici také pro situace, kdy je olej aplikován pouze na jednu stranu plechu, či pokud je šířka plechu proměnlivá.
Dávkovací systém:
Úkolem dávkovacího systému je přivádět do válečkového aplikátoru požadované množství oleje. K dispozici jsou různě sofistikované dávkovací systémy, od nejjednodušších gravitačních až po dávkovací systémy s přetlakovou nádrží a autonomním elektroovládáním s vizualizací. Funkce: Dávkovací systém vydává v pravidelných intervalech olej, který je následně dělen a veden do válečkových aplikátorů. Olej je absorbován do materiálu válečků a kontaktně aplikován na materiál  (plechový polotovar), který mezi válečky prochází. Standardní prvky systému: Dávkovací systémy
Válečkové aplikátory   Standardní válečkové aplikátory
   Válečkové aplikátory s pohonem
   Sekční válečkové aplikátory
   Kalandrové válečkové aplikátory
Další součásti systému
  • příslušenství (uzavírací armatury, pneumatika, snímače hladiny atd.)
  • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál)
Bližší informace naleznete v přiložené dokumentaci, případně na stránkách našeho dodavatele Raziol Zibulla & Sohn.

Dodáváme rovněž maziva RAZIOL!