Kontaktní nanášení

Nejčastější aplikací bývá nanášení tenké olejové vrstvy na plechové pásy, tabule nebo přístřihy před lisovacími operacemi (tažení, profilování, stříhání, děrování, ohýbání atd.). Úkolem maziva je optimalizovat třecí síly u těchto procesů.

Systémy kontaktního nanášení maziva řešíme nejčastěji na systémové a komponentové základně dodavatele Raziol Zibulla & Sohn, kterého v ČR a SR zastupujeme.

Dodáváme rovněž specializovaná maziva Raziol.

Systém se skládá z válečkového aplikátoru, do kterého je přiváděno přesné množství oleje z dávkovací jednotky. Olej je absorbován do materiálu válečků a kontaktně přenášen na plechový polotovar, který mezi válečky prochází.

Pomocí válečkových aplikátorů je možné mazat plech celoplošně nebo sektorově. V případě požadavku na parciální nanášení (mazivo nanášeno v obrazcích se stejnou nebo rozdílnou vrstvou maziva v jednotlivých částech obrazce) je třeba použít bezkontaktní nanášení.