Elektroovládání RAZIOL

ELS 4000 a EBAD 4000 jsou autonomní, mikroprocesorové řídicí systémy určené k ovládání mazacích zařízení Raziol, jako jsou systémy kontaktního nanášení olejů na plech pomocí válečkových aplikátorů, nebo systémy bezkontaktního nanášení oleje pomocí trysek.

Nastavování a sledování provozních stavů je realizováno pomocí vizualizace na dotykovém displeji a je velmi uživatelsky přívětivé.

V závislosti na verzi lze řídit dodávku oleje až do 16 mazacích míst.Mazaným místem se myslí válečkový aplikátor, jedna sekce u sekčních válečkových aplikátorů, jedna tryska u bezkontaktního nanášení. Množství oleje je regulovatelné pro každé mazané místo zvlášť, v závislosti na cyklu stroje. 

Těmito řídicími systémy je možné rovněž sledovat a ovládat množství maziva v zásobníku a případně je i automaticky plnit ze sudu.