Válečkové aplikátory a pracoviště

Válečkový aplikátor se skládá z filcových nebo kartáčových válců, do nichž je z dávkovací jednotky přiváděn olej a které jsou uchycené v ocelovém rámu a k sobě vzájemně přitlačované tak, aby kontaktně přenášely olej na plechový polotovar, který prochází mezi nimi.  K dispozici je mnoho typů válečkových aplikátorů různých velikostí, materiálů, s různým stupněm výbavy a komfortu pro obsluhu (rychloupínací mechanismus válečků, pneumatické ovládání zdvihu válečků atd.) - podrobnosti viz níže.

Válečkové aplikátory jsou k dispozici také pro situace, kdy je olej nanášen pouze na jednu stranu plechu, na část plechu, či pokud je šířka plechu proměnlivá.

Nabízíme rovněž kompletní stacionární či mobilní pracoviště pro kontaktní nanášení oleje na plechové přístřihy.

Další informace naleznete také v přiloženém katalogu.

Válečkové aplikátory se dále dělí na následující podskupiny: