Kalandrové válečkové aplikátory

Kalandrové válečkové aplikátory jsou určeny k celoplošnému nanášení olejového filmu na plechové pásy nebo přístřihy u procesů tváření.
Jsou k dispozici pro plechy tloušťky až 10 mm a šířky 300 až 1 000 mm a jsou určené pro nanášení nízko až vysoko viskózních tvářecích olejů.

Mají rozdílnou konstrukci oproti standardním válečkovým aplikátorům u kterých je mazivo přiváděno středem mazacích válečků.
Mazivo je přiváděno z dávkovací jednotky shora mezi kalandrový váleček a filcový aplikační váleček, který je již v kontaktu s plechovým polotovarem, který mezi těmito aplikačními válečky prochází. Olej se tak postupně přenáší z aplikačních válečků na mazaný plech. Zdvih horního aplikačního válečku je možné ovládat pomocí pneumatického mechanismu.

Kalandrové válečkové aplikátory mají robustní a kompaktní konstrukci.

Další detailnější informace naleznete v přiložených katalogových listech.

Kalandrový válečkový aplikátor RB KW

Technické parametry:
Průměr válečků:
Ø 110 mm
Max. tloušťka plechu:
10.0 mm
Šířka plechu:
300 až 1 000 mm
Označení, rozměry:

Obj. číslo

Název

A
šířka plechu

[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

1034310300

RB KW 110 0300

300

640

650

695

1034310350

RB KW 110 0350

350

690

700

745

1034310400

RB KW 110 0400

400

740

750

795

1034310450

RB KW 110 0450

450

790

800

845

1034310500

RB KW 110 0500

500

840

850

895

1034310600

RB KW 110 0600

600

940

950

995

1034310700

RB KW 110 0700

700

1040

1050

1095

1034310800

RB KW 110 0800

800

1140

1150

1195

1034310900

RB KW 110 0900

900

1240

1250

1295

1034311000

RB KW 110 1000

1000

1340

1350

1395