Válečkové aplikátory s pohonem

Níže naleznete přehled jednotlivých typů válečkových aplikátorů s pohonem, určených pro celoplošné nanášení olejového filmu na plechové přístřihy u procesů tváření. Válečkové aplikátory s pohonem jsou určeny k ručnímu vkládání přístřihů, nebo k zakomponování do dopravní linky na vstupu přístřihu do lisu.

Mazivo je přiváděno z dávkovací jednotky do jednotlivých mazacích válečků dutou hřídelí, odkud se postupně dostává na povrch válečku a následně na mazaný plechový přístřih, který mezi válečky prochází.

K dispozici je více provedení v závislosti na materiálu válečků, rozměrech mazaného plechového přístřihu, potřebě mazání shora, zespod, či z obou stran, a také na požadovaném stupni uživatelského komfortu (mechanické pružinové, či pneumatické ovládání zdvihu válečků atd.).

Poháněn je vždy pouze horní váleček motorem 180 V s napětím 230 V AC, 50 Hz. Rychlost válečku je řízena potenciometrem.

Níže naleznete přehled jednotlivých typů válečkových aplikátorů s pohonem.