Sekční válečkové aplikátory

Níže naleznete přehled jednotlivých typů sekčních válečkových aplikátorů určených ke kontaktnímu, sektorovému nanášení olejového filmu na plechové pásy u procesů tváření.
Jsou k dispozici pro plechy tloušťky 1 až 10 mm a šířky 350 až 1 600 mm.
Sektorový válečkový aplikátor může obsahovat 6 až 10 sektorů (3-5 shora a 3-5 zdola), kterými je možné mazat podélné pásy/sektory plechu různou intenzitou, případně je možné i vybrané sektory operativně odpojovat od systému. K dispozici jsou různé úrovně uživatelského komfortu.     

Mazivo je přiváděno z dávkovací jednotky do jednotlivých mazacích válečků dutou hřídelí, odkud se postupně dostává na povrch válečku a následně na mazaný plech, který mezi válečky prochází. Každá sekce, případně i každý váleček v rámci jedné sekce, může mít samostatně regulovatelný přívod oleje. Na mazaném plechu tak mohou vzniknout podélné pásy/sektory s různou intenzitou namazání.

Sektorové válečkové aplikátory se rovněž používají pro plechy s šířkou větší než 1 300 mm.   

K dispozici je široká škála provedení v závislosti na materiálu válečků, na šířce a tloušťce mazaného plechového pásu, potřebě mazání shora, zespod, či z obou stran, potřebném rozmístění sektorů a také na požadovaném stupni uživatelského komfortu.