Dávkovací jednotky

Úkolem dávkovacích jednotek je přivádět do válečkového aplikátoru požadované množství oleje. K dispozici jsou různě sofistikované dávkovací jednotky, od nejjednodušších gravitačních až po dávkovací systémy s přetlakovou nádrží a autonomním elektroovládáním s vizualizací.

Dávkovací jednotky mají stavebnicový charakter, takže je možné si je nakonfigurovat dle konkrétní situace.

Hlavními komponenty dávkovacích jednotek jsou:

Zásobníky:

K dispozici jsou dva základní typy – gravitační a tlakové.
Gravitační zásobníky vydávají olej pouze na bázi gravitace, tlakové zásobníky vydávají olej za pomoci tlakového vzduchu. Oba typy zásobníků jsou k dispozici s různými objemy a dále je u obou k dispozici další příslušenství, jako jsou např. hlídání hladiny maziva v zásobníku, držáky atd.

Dávkovače:

Nastavuje se jimi požadované množství oleje dodávané do válečkových aplikátorů. K dispozici jsou dva základní typy - s manuálním škrcením a s elektromagnetickým ventilem. Dávkovače s elektromagnetickým ventilem mají tu výhodu, že mohou být pomocí řídicího systému uzavřeny v době, kdy není linka v provozu.

Elektroovládání: