stropní kazety

Nespornou výhodou instalace kapilárních rohoží ve stropních kazetách je vysoký chladicí výkon a přenos tepla a chladu sáláním. Jedná se o velmi komfortní formu vytápění a chlazení. Ve srovnání s fancoily, trámci a jinou vzduchotechnikou u kapilár nedochází k silnému proudění vzduchu. Další výhodou kapilár v kovových stropních deskách jsou standardizované rozměry, které umožňují jejich využití v již existujících i zcela nově budovaných kancelářských budovách.

Instalace vhodná pro kancelářské budovy

Moderní kancelářské prostory a jiné prostory pro podnikání se musí kvůli vysokým nárokům na tepelnou izolaci budov a vnitřnímu zatížení kancelářskou a počítačovou technikou téměř celoročně chladit a v topné periodě mají nízkou spotřebu tepla. Kapilární rohože jsou tudíž ideálním řešením!

Minimalizace investic

Díky kombinovaným funkcím stropu - chlazení a vytápění pomocí kapilárních rohoží - je možné minimalizovat investice pro nutné technické vybavení budov. Použití systému pro kapilární rohože ve stropních deskách je tedy vhodné především do kancelářských prostor nemocnic a dalších veřejných budov. 

Kapilární rohože - příklady instalací

Kapilární rohože - stropní kazety 1 Kapilární rohože - stropní kazety 2 Kapilární rohože - stropní kazety 3

Námi realizované projekty - Business centrum, Bratislava 

Chladící strop pro kancelářské budovy s certifikací LED Gold
Kovový kazetový strop o rozloze  10 000 m2 jako chladící strop s kapilárními rohožemi BEKA