EFA-Def0-IIB3-XXX/XXX-1,2-X10

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušných skupin IIA1 až IIB3 s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 0,65 mm. Obousměrně pracující v potrubí, pro max. provozní tlak 1,2 bar abs. a max. provozní teplotu 100 °C. Vzdálenost mezi potenciálním zdrojem vznícení a pojistkou plamene nesmí překročit 50násobek vnitřního průměru trubky. Instalace je přípustná do vodorovného i svislého potrubí. Při vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory zařízení jsou chráněna proti krátkodobému hoření BT = 1,0 min. V případě jednoso senzoru je třaba jej umístin na stranu odkud se očekává plamen.

Provedení:

nerezová ocel / uhlíková ocel