EFA-Def0-IIC

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů proti vznícení hořlavých kapalin a plynů. Schváleno pro všechny látky výbušných skupin IIA1 až IIC s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) < 0,5 mm. Obousměrně pracující v potrubí, pro provozní tlak max. 1,2 bar abs. a provozní teplotu max. 60 °C. Vzdálenost mezi potenciální zdroj vznícení a pojistka plamene nesmí překročit 30násobek vnitřního průměru trubky. Instalace pojistky plamene je možná  do vodorovného a svislého potrubí. Při vybavení jedním nebo dvěma teplotními senzory jsou zařízení jsou chráněna proti krátkodobému hoření BT = 1,0 min. V případě jednoho senzeru se instaluje na stranu odkud lle očekávat plamen.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel